Ochrona środowiska

Gdy pewnego dnia zdecydujesz się wymienić swój dotychczasowy produkt Black & Decker na nowy, lub nie będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstwa domowego. Oddaj go do selektywnej zbiórki.

Selektywna zbiórka zużytych produktów i opakowań pozwala odzyskać niektóre materiały i ponownie je wykorzystać. W ten sposób chroni się środowisko naturalne i zmniejsza popyt na surowce.

Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń domowego użytku do specjalnych punktów gromadzących surowce wtórne lub zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie nowego produktu.

Black & Decker jest gotowy odebrać elektronarzędzia i akumulatory Black & Decker, kiedy zostaną zużyte. Aby skorzystać z tej usługi, proszę oddaj swój produkt do naszych autoryzowanych stacji serwisowych Black & Decker, które prowadzą zbiórkę w naszym imieniu.

Kliknij tutaj, aby wyszukać Twojego najbliższego autoryzowanego agenta serwisowego Black & Decker